Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

TLG

Πρόκειται για μια βάση πλήρους κειμένου που περιλαμβάνει τα κείμενα που σώζονται από την περίοδο μεταξύ του Ομήρου (8ος αιώνας π.Χ.) και 600 μ.Χ., και ένα μεγάλο αριθμό κειμένων σχολιαστών της περιόδου μεταξύ 600 μ.Χ. και 1453, καθώς και ιστοριογραφικά και λεξικογραφικά κείμενα. Είναι αποτέλεσμα ενός ερευνητικού προγράμματος του University of California, Irvine που ενημερώνεται συνεχώς με νέο περιεχόμενο και βελτιώνεται με νέα χαρακτηριστικά. Σήμερα, περιλαμβάνει ένα corpus από περισσότερα από 12.000 αρχαία ελληνικά κείμενα, 110 εκατομμύρια λέξεις που σχετίζονται με 4.000 συγγραφείς.

Για να συνδεθείτε στη συγκεκριμένη σελίδα θα πρέπει να δημιουργήσετε δικό σας προφίλ ακολουθώντας τα βήματα του παρακάτω οδηγού. Η πλήρης πρόσβαση στη Βάση του TLG  γίνεται μόνο μέσα από IP διεύθυνση, εντός του ορίου των διευθύνσεων που ανήκουν στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας της Κύπρου.

Οδηγός δημιουργίας προσωπικού προφίλ για Φοιτητές και Ακαδημαϊκό προσωπικό:

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ TLG

  Βιβλιοθήκη της Θ.Σ.E.Κ

  Η Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής – Εκκλησίας της Κύπρου είναι Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη ανθρωπιστικής κατεύθυνσης με μεγαλύτερη ειδίκευση στις θεματικές ενότητες της διδακτικής ύλης των Τμημάτων της Σχολής. Αποτελεί οργανικό μέρος και αποφασιστικό συντελεστή του έργου, της όλης λειτουργίας του Ιδρύματος, στο οποίο ανήκει.

  Διεύθυνση

  Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
  Ισοκράτους 1-7
  Τ.Κ. 1016
  Λευκωσία – Κύπρος
  Email: Library@theo.ac.cy
  Τηλ. : +357 22443055