Σχετικά με τη Βιβλιοθήκη

Σχετικά με τη Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής – Εκκλησίας της Κύπρου είναι Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη ανθρωπιστικής κατεύθυνσης με μεγαλύτερη ειδίκευση στις θεματικές ενότητες της διδακτικής ύλης των Τμημάτων της Σχολής. Αποτελεί οργανικό μέρος και αποφασιστικό συντελεστή του έργου, της όλης λειτουργίας του Ιδρύματος, στο οποίο ανήκει. Το υλικό που περιέχει, οι υπηρεσίες που παρέχει, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας ακολουθούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Ιδρύματος, του οποίου οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στρέφονται γύρω από τον Τομέα της Θεολογίας και Ψυχολογίας. Υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα στη Βιβλιοθήκη και στο εκπαιδευτικό δυναμικό για τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τις ανάγκες των φοιτητών και τη συμβολή της Βιβλιοθήκης σε αυτό. Κύριος σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των φοιτητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού, του διοικητικού − βοηθητικού προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου. Υποστηρίζει επίσης, τα τρέχοντα και προβλεπόμενα εκπαιδευτικά (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) και ερευνητικά προγράμματα, καθώς και τα προγράμματα προσφοράς υπηρεσιών του Ιδρύματος. Αναλαμβάνει την ευθύνη για την οργάνωση και τη διαχείριση των πηγών που έχει στη διάθεσή της για την κάλυψη των παραπάνω προγραμμάτων. Προσφέρει την υποστήριξή της στο γενικότερο διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας του Ιδρύματος.

Ωράριο

Η βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής βρίσκεται στο Κεντρικό Κτήριο της Σχολής.
Η βιβλιοθήκη λειτουργεί για το κοινό καθημερινά από 08.00 – 16:00.

Κανόνες Λειτουργίας και Στόχοι

Ο κανονισμός λειτουργίας της Βιβλιοθήκης απευθύνεται στο σύνολο των αναγνωστών, είτε αυτοί είναι μέλη της Σχολής ή όχι και η εφαρμογή του αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Κατά συνέπεια, η αποδοχή των όρων του κανονισμού της βιβλιοθήκης από το σύνολο των χρηστών της είναι απαραίτητη.

  Βιβλιοθήκη της Θ.Σ.E.Κ

  Η Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής – Εκκλησίας της Κύπρου είναι Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη ανθρωπιστικής κατεύθυνσης με μεγαλύτερη ειδίκευση στις θεματικές ενότητες της διδακτικής ύλης των Τμημάτων της Σχολής. Αποτελεί οργανικό μέρος και αποφασιστικό συντελεστή του έργου, της όλης λειτουργίας του Ιδρύματος, στο οποίο ανήκει.

  Διεύθυνση

  Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
  Ισοκράτους 1-7
  Τ.Κ. 1016
  Λευκωσία – Κύπρος
  Email: Library@theo.ac.cy
  Τηλ. : +357 22443055