Σχετικά με τη Βιβλιοθήκη

Σχετικά με τη Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη Σπουδαστηρίου της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας της Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.) είναι Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη ανθρωπιστικής κατεύθυνσης με μεγαλύτερη ειδίκευση στις θεματικές που καλύπτονται από τα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών της Σχολής και οι οποίες περιστρέφονται γύρω από τον Τομέα της Θεολογίας και της Ψυχολογίας. Κύριος σκοπός της Βιβλιοθήκης Σπουδαστηρίου είναι αφενός μεν η κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των φοιτητών – και στο πλαίσιο αυτό υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης και στο εκπαιδευτικό δυναμικό για τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των φοιτητών – αφετέρου δε η κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του Ακαδημαϊκού προσωπικού της Θ.Σ.Ε.Κ. Το υλικό της Βιβλιοθήκης εμπλουτίζεται συνεχώς, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση υπήρξε η αναβάθμιση του αυτοματοποιημενου συστήματος απο ΑΒΕΚΤ 5.6 σε Koha που έγινε κατά το 2019 καθώς επίσης η δημιουργία Ηλεκτρονικού Καταλόγου, η οποία επέτρεψε στα μέλη της Βιβλιοθήκης να διεκπεραιώνουν διάφορες διαδικασίες (π.χ. δανεισμός και ανανέωση βιβλίων) ηλεκτρονικά.

Ωράριο

Η βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής βρίσκεται στο Κεντρικό Κτήριο της Σχολής.
Η βιβλιοθήκη λειτουργεί για το κοινό καθημερινά από 08:00 – 16:00.

Κανόνες Λειτουργίας και Στόχοι

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης απευθύνεται στο σύνολο των αναγνωστών της και  η εφαρμογή του αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Βιβλιοθήκης καθώς  και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της. Κατά συνέπεια, η αποδοχή των όρων του Κανονισμού της Βιβλιοθήκης από το σύνολο των χρηστών της είναι απαραίτητη.

 

  Βιβλιοθήκη της Θ.Σ.E.Κ

  Η Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής – Εκκλησίας της Κύπρου είναι Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη ανθρωπιστικής κατεύθυνσης με μεγαλύτερη ειδίκευση στις θεματικές ενότητες της διδακτικής ύλης των Τμημάτων της Σχολής. Αποτελεί οργανικό μέρος και αποφασιστικό συντελεστή του έργου, της όλης λειτουργίας του Ιδρύματος, στο οποίο ανήκει.

  Διεύθυνση

  Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
  Ισοκράτους 1-7
  Τ.Κ. 1016
  Λευκωσία – Κύπρος
  Email: Library@theo.ac.cy
  Τηλ. : +357 22443055