Διεθνείς βάσεις δεδομένων ελεύθερης πρόσβασης

Patrologia Graeca

H Patrologia Graeca (Ελληνική Πατρολογία, συντομογραφία PG) ή όπως είναι ο πλήρης τίτλος της Patrologiae Graecae Cursus Completus, είναι η δεύτερη συλλογή του κλασικού έργου του Jacques Paul Migne Patrologiae cursus completus, η οποία περιλαμβάνει έργα χριστιανών πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων που έγραψαν στα Ελληνικά.  Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα ευρετήρια και το πλήρη κατάλογο των τόμων της Patrologia Graeca που διατίθενται στο διαδίκτυο και είναι ανοικτής πρόσβασης:

ΕΑΔΔ

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) αποτελεί υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, η οποία συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί κυρίως από το 1985 και μετέπειτα, στα ελληνικά πανεπιστήμια από Έλληνες και ξένους διδάκτορες και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού από Έλληνες διδάκτορες με την προϋπόθεση ότι έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

Χρονική Κάλυψη: 1985 – σήμερα.

https://www.didaktorika.gr/eadd/

DOAJ

Το DOAJ ( Directory of Open Access Journals) είναι ένας ηλεκτρονικός ιστόχωρος, ο οποίος ευρετηριάζει και παρέχει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, ανοιχτής πρόσβασης, επιστημονικών περιοδικών. Το DOAJ είναι ανεξάρτητη Βάση Δεδομένων. Όλες οι χρηματοδοτήσεις γίνονται μέσω δωρεών, εκ των οποίων το 40% προέρχεται από χορηγούς και το 60% από διάφορα μέλη και εκδότες. Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται στο DOAJ είναι δωρεάν, συμπεριλαμβανομένης της ευρετηρίασης στη βάση δεδομένων του DOAJ. Όλα τα δεδομένα είναι ελεύθερης πρόσβασης.

Χρονική κάλυψη: 2003 – σήμερα

https://www.doaj.org/

DOAB

Ο πρωταρχικός στόχος του DOAB (Directory of Open Access books) είναι η αύξηση της δυνατότητας ανεύρεσης βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης σε διάφορους φορείς, με σκοπό να βοηθήσουν τους ερευνητές να ανακαλύψουν βιβλία σε διάφορες θεματικές κατηγορίες.

https://www.doabooks.org/doab?uiLanguage=en

ERIC

Education Resources Information Center

Η βάση αφορά την εκπαίδευση και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες για όλες τις βαθμίδες της από την προσχολική ηλικία έως τις ομάδες ενηλίκων.Καλύπτει θέματα όπως , επαγγελματική εκπαίδευση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, συμβουλευτική , παιδιά με ειδικές ανάγκες , ανώτατη εκπαίδευση, οργάνωση της παιδείας, διαχείριση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, κατάρτιση διδακτικού προσωπικού, αστική εκπαίδευση, γλωσσολογία, επιστήμες-μαθηματικά, διδασκαλία κοινωνικών επιστημών, περιβαλλοντική εκπαίδευση.

https://eric.ed.gov/

ΕthOS

Το EThOS e-theses online service είναι η εθνική υπηρεσία διατριβών που πραγματοποιήθηκαν σε Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου.
Αποτελείται από πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές ανοικτής πρόσβασης που διενεργήθηκαν από Δημόσια Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Σκοπός είναι η δωρεάν διάθεση στο ερευνητικό κοινό, παρέχοντας ευκαιρίες για περαιτέρω έρευνα.

https://ethos.bl.uk/Home.do

OpenArchives.gr

Το OpenArchives.gr είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό επιστημονικό περιεχόμενο που παράγεται από φορείς έρευνας, επιστήμης και εκπαίδευσης. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) αναπτύσσει και λειτουργεί το OpenArchives.gr στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, δηλαδή τη συσσώρευση, οργάνωση, ανάδειξη και διάχυση του ψηφιακού περιεχομένου της χώρας, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και τις τις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών.

https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/portal/

OpenArchives.cy

Το Cyprus Open Archives αποτελεί μια κυπριακή πύλη συγκέντρωσης και παρουσίασης των αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης της Κύπρου. Σε αυτήν, παρουσιάζονται αφενός τα μεταδεδομένα των τεκμηρίων και αφετέρου σύνδεσμος πρόσβασης προς το περιεχόμενο των αποθετηρίων. Το υλικό που συγκεντρώνει, αποτελείται από ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο υλικό, πολιτιστικής, ιστορικής και ερευνητικής αξίας. Το συγκεντρωμένο περιεχόμενο βρίσκεται κατανεμημένο σε επιμέρους αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών ή/και ιδρυμάτων στο διαδίκτυο, και εντοπίζεται δύσκολα από τις καθιερωμένες μηχανές αναζήτησης. Οι συλλεχθέντες εγγραφές ενημερώνονται σε ημερήσια βάση με τις πιο πρόσφατες καταχωρήσεις και αλλαγές.

http://www.openarchivescy.com/Content/about

Bloomsbury Open

Το Bloomsbury Open προσφέρει στους χρήστες επιλεγμένες ερευνητικές δημοσιεύσεις ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, οι οποίες δημοσιεύονται με την σχετική άδεια ανοικτού περιεχομένου – Creative Commons & Bloomsbury Open License.

Μερικές από τις θεματικές που περιλαμβάνονται είναι οι εξής: Αρχαιολογία, Εκπαίδευση, Θρησκευτικές Σπουδές, Θεολογία, Φιλοσοφία, Πολιτικές Σπουδές, Κοινωνιολογία, Γλωσσολογία, Νομική κ.ά.

Για πρόσβαση στον ιστότοπο παρακαλώ πατήστε εδώ.

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1990 ως μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία. Στόχος της ΕΛΨΕ είναι η προαγωγή της επιστήμης της Ψυχολογίας με την υποστήριξη του ερευνητικού έργου στη Ελλάδα, τη διάχυση τεκμηριωμένης γνώσης στο κοινό και τη διάδοση ψυχολογικών υπηρεσιών που ενδυναμώνουν την ψυχική υγεία, ευεξία, λειτουργικότητα και ανάπτυξη ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων. Οι δράσεις της ΕΛΨΕ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έκδοση του διεθνώς ευρετηριασμένου επιστημονικού περιοδικού ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ κ.ά.

Για πρόσβαση στον ιστότοπο της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για πρόσβαση στο Περιοδικό Ψυχολογία παρακαλώ πατήστε εδώ.

Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά

Χρήσιμοι σύνδεσμοι που αφορούν ελληνικά επιστημονικά περιοδικά στη θεματική ενότητα της Ψυχολογίας είναι τα εξής:

 1. Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση είναι το επιστημονικό περιοδικό της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και εκδίδεται ανελλιπώς από το 1984. Για πρόσβαση σε όλα τα τεύχη παρακαλώ πατήστε εδώ.
 2. Hellenic Journal of Psychology (HJP) είναι peer-reviewed περιοδικό, ανοικτής πρόσβασης που εκδίδεται στην Ελλάδα κάθε 4 μήνες από την Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος: Ψ.Ε.Β.Ε. Για πρόσβαση στα τεύχη του Περιοδικού παρακαλώ πατήστε εδώ.

  Βιβλιοθήκη της Θ.Σ.E.Κ

  Η Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής – Εκκλησίας της Κύπρου είναι Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη ανθρωπιστικής κατεύθυνσης με μεγαλύτερη ειδίκευση στις θεματικές ενότητες της διδακτικής ύλης των Τμημάτων της Σχολής. Αποτελεί οργανικό μέρος και αποφασιστικό συντελεστή του έργου, της όλης λειτουργίας του Ιδρύματος, στο οποίο ανήκει.

  Διεύθυνση

  Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
  Ισοκράτους 1-7
  Τ.Κ. 1016
  Λευκωσία – Κύπρος
  Email: Library@theo.ac.cy
  Τηλ. : +357 22443055