Διεθνείς βάσεις δεδομένων ελεύθερης πρόσβασης

ΕΑΔΔ

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) αποτελεί υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, η οποία συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί κυρίως από το 1985 και μετέπειτα, στα ελληνικά πανεπιστήμια από Έλληνες και ξένους διδάκτορες και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού από Έλληνες διδάκτορες με την προϋπόθεση ότι έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

Χρονική Κάλυψη: 1985 – σήμερα.

https://www.didaktorika.gr/eadd/

DOAJ

Το DOAJ ( Directory of Open Access Journals) είναι ένας ηλεκτρονικός ιστόχωρος, ο οποίος ευρετηριάζει και παρέχει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, ανοιχτής πρόσβασης, επιστημονικών περιοδικών. Το DOAJ είναι ανεξάρτητη Βάση Δεδομένων. Όλες οι χρηματοδοτήσεις γίνονται μέσω δωρεών, εκ των οποίων το 40% προέρχεται από χορηγούς και το 60% από διάφορα μέλη και εκδότες. Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται στο DOAJ είναι δωρεάν, συμπεριλαμβανομένης της ευρετηρίασης στη βάση δεδομένων του DOAJ. Όλα τα δεδομένα είναι ελεύθερης πρόσβασης.

Χρονική κάλυψη: 2003 – σήμερα

https://www.doaj.org/

DOAB

Ο πρωταρχικός στόχος του DOAB (Directory of Open Access books) είναι η αύξηση της δυνατότητας ανεύρεσης βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης σε διάφορους φορείς, με σκοπό να βοηθήσουν τους ερευνητές να ανακαλύψουν βιβλία σε διάφορες θεματικές κατηγορίες.

https://www.doabooks.org/doab?uiLanguage=en

ERIC

Education Resources Information Center

Η βάση αφορά την εκπαίδευση και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες για όλες τις βαθμίδες της από την προσχολική ηλικία έως τις ομάδες ενηλίκων.Καλύπτει θέματα όπως , επαγγελματική εκπαίδευση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, συμβουλευτική , παιδιά με ειδικές ανάγκες , ανώτατη εκπαίδευση, οργάνωση της παιδείας, διαχείριση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, κατάρτιση διδακτικού προσωπικού, αστική εκπαίδευση, γλωσσολογία, επιστήμες-μαθηματικά, διδασκαλία κοινωνικών επιστημών, περιβαλλοντική εκπαίδευση.

https://eric.ed.gov/

ΕthOS

Το EThOS e-theses online service είναι η εθνική υπηρεσία διατριβών που πραγματοποιήθηκαν σε Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου.
Αποτελείται από πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές ανοικτής πρόσβασης που διενεργήθηκαν από Δημόσια Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Σκοπός είναι η δωρεάν διάθεση στο ερευνητικό κοινό, παρέχοντας ευκαιρίες για περαιτέρω έρευνα.

https://ethos.bl.uk/Home.do

Google Scholar

Ο Μελετητής Google σάς παρέχει έναν απλό τρόπο ευρείας αναζήτησης στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία (διατριβές, βιβλία, περιλήψεις και άρθρα, από ακαδημαϊκούς καθηγητές, επαγγελματικές κοινότητες, πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς).

https://scholar.google.com/

OpenArchives.gr

Το OpenArchives.gr είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό επιστημονικό περιεχόμενο που παράγεται από φορείς έρευνας, επιστήμης και εκπαίδευσης. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) αναπτύσσει και λειτουργεί το OpenArchives.gr στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, δηλαδή τη συσσώρευση, οργάνωση, ανάδειξη και διάχυση του ψηφιακού περιεχομένου της χώρας, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και τις τις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών.

https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/portal/

OpenArchives.cy

Το Cyprus Open Archives αποτελεί μια κυπριακή πύλη συγκέντρωσης και παρουσίασης των αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης της Κύπρου. Σε αυτήν, παρουσιάζονται αφενός τα μεταδεδομένα των τεκμηρίων και αφετέρου σύνδεσμος πρόσβασης προς το περιεχόμενο των αποθετηρίων. Το υλικό που συγκεντρώνει, αποτελείται από ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο υλικό, πολιτιστικής, ιστορικής και ερευνητικής αξίας. Το συγκεντρωμένο περιεχόμενο βρίσκεται κατανεμημένο σε επιμέρους αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών ή/και ιδρυμάτων στο διαδίκτυο, και εντοπίζεται δύσκολα από τις καθιερωμένες μηχανές αναζήτησης. Οι συλλεχθέντες εγγραφές ενημερώνονται σε ημερήσια βάση με τις πιο πρόσφατες καταχωρήσεις και αλλαγές.

http://www.openarchivescy.com/Content/about

  Βιβλιοθήκη της Θ.Σ.E.Κ

  Η Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής – Εκκλησίας της Κύπρου είναι Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη ανθρωπιστικής κατεύθυνσης με μεγαλύτερη ειδίκευση στις θεματικές ενότητες της διδακτικής ύλης των Τμημάτων της Σχολής. Αποτελεί οργανικό μέρος και αποφασιστικό συντελεστή του έργου, της όλης λειτουργίας του Ιδρύματος, στο οποίο ανήκει.

  Διεύθυνση

  Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
  Ισοκράτους 1-7
  Τ.Κ. 1016
  Λευκωσία – Κύπρος
  Email: Library@theo.ac.cy
  Τηλ. : +357 22443055