Εξυπηρέτηση Χρηστών

Δανεισμός

Για το δανεισμό απαιτείται από τα μέλη να παρουσιάζουν κάθε φορά την κάρτα Βιβλιοθήκης. Ανάλογα με την ιδιότητά τους οι χρήστες της Σχολής μπορούν τα δανειστούν και να ανανεώσουν τα τεκμήρια ως εξής:

Ιδιότητα μέλους Μέγιστος αριθμός δανειζόμενων τεκμηρίων Μέγιστη διάρκεια δανεισμού (ημερολογιακές ημέρες)  Μέγιστος αριθμός ανανεώσεων (εφόσον δεν υπάρχει κράτηση του συγκεκριμένου υλικού από άλλον χρήστη)
Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό, Ομότιμοι ΚαθηγητέςΔέκα (10)Τριάντα (30)Τρεις (3) φορές
Μεταπτυχιακοί φοιτητέςΟκτώ (08)Τριάντα (30)Τρεις (3) φορές
 Προπτυχιακοί φοιτητέςΟκτώ (08)Τριάντα (30)Τρεις (3) φορές
Διοικητικό ΠροσωπικόΤρία (03)Δεκαπέντε (15)Μία (1) φορά

Οι χρήστες της Σχολής έχουν δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού και ηλεκτρονικά εφόσον δεν έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη και υπάρχουν διαθέσιμα αντίτυπα. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί τουλάχιστον ένα αντίτυπο στη συλλογή της, με σκοπό την επιτόπια χρήση.

Φωτοτυπίες και Εκτυπώσεις

Οι χρήστες των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης έχουν το δικαίωμα της αναπαραγωγής υλικού σεβόμενοι απόλυτα τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα.

Πληροφόρηση και εκπαίδευση χρηστών

Με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους πραγματοποιούνται κύκλοι σεμιναρίων εκπαίδευσης τα οποία απευθύνονται σε κάθε νέο χρήστη της Βιβλιοθήκης για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με έμφαση στις online υπηρεσίες. Έκτακτα σεμινάρια εκπαίδευσης κατά της διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς πραγματοποιούνται στις εξής περιπτώσεις:

α) αν ζητηθούν από μέλη της Βιβλιοθήκης.

β) κάθε φορά που η Βιβλιοθήκη αρχίζει να παρέχει μια καινούργια υπηρεσία.

γ) για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των μελών της Βιβλιοθήκης.

Στείλτε μας email

Μπορείτε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας στο email library@theo.ac.cy  ή συμπληρώνοντας την Φόρμα επικοινωνίας.

  Βιβλιοθήκη της Θ.Σ.E.Κ

  Η Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής – Εκκλησίας της Κύπρου είναι Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη ανθρωπιστικής κατεύθυνσης με μεγαλύτερη ειδίκευση στις θεματικές ενότητες της διδακτικής ύλης των Τμημάτων της Σχολής. Αποτελεί οργανικό μέρος και αποφασιστικό συντελεστή του έργου, της όλης λειτουργίας του Ιδρύματος, στο οποίο ανήκει.

  Διεύθυνση

  Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
  Ισοκράτους 1-7
  Τ.Κ. 1016
  Λευκωσία – Κύπρος
  Email: Library@theo.ac.cy
  Τηλ. : +357 22443055